Η Mageia συμμετέχει στο Open Invention Network

Το Mageia.org μόλις εντάχθηκε στο Open Invention Network σαν κάτοχος αδείας.

Οι πατέντες λογισμικού είναι μία απειλή για την ανάπτυξη Λογισμικού Δωρεάν και Ανοικτού Κώδικα και για την δωρεάν καινοτομία σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ο στόχος του OIN είναι να ελαχιστοποιήσει/εξαλείψει τις απειλές από πατέντες λογισμικού στο οικοσύστημα του Linux. Βοηθάει στην εξασφάλιση αυτοπεποίθησης, δωρεάν καινοτομίας και ωρίμανσης στην κοινότητα του Linux παίρνοντας μία στάση συνεργασίας και άμυνας ενάντια στις πατέντες λογισμικού .

Το OIN επιτρέπει στα μέλη του και στους κατόχους αδείας να:

  • Δώσουν τις πατέντες τους, που σχετίζονται με το Linux, ο ένας στον άλλον με άδειες χρήσης  και χωρίς κόστος,
  • Επωφεληθούν από το σύνολο των πατεντών που κατέχει το ΟΙΝ,
  • Συγκεντρώσουν δυνάμεις και να αμυνθούν ενάντια στις απειλές από πατέντες λογισμικού.

Παρόλο που αυτό δε λύνει το θέμα των πατεντών λογισμικού, είναι μια σπουδαία βοήθεια στην άμυνα ενάντια σε τέτοιου είδους απειλές. Το Mageia.Org πασχίζει να  κατανοήσει, σχεδιάσει, πειραματιστεί και να κυκλοφορήσει λογισμικό που θα βοηθήσει τον κόσμο στην καθημερινότητα του· οι πατέντες λογισμικού δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Καλωσορίζουμε λοιπόν το ΟΙΝ και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αντικτύπου και των καταχρήσεων των πατεντών λογισμικού.

Στα μέλη του OIN περιλαμβάνονται οι Sony, IBM, NEC, Red Hat, Philips, Novell. Στους κατόχους αδείας του OIN περιλαμβάνονται οι Canonical, Fluendo, GNOME, Google, KDE, Mozilla, OpenMoko, Oracle, Tom Tom, και πολλοί ακόμη.

Σημειώστε ότι το ΟΙΝ δεν είναι μόνο του,αλλά σχετιζέται μόνο με το Linux και δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσουν οι πατέντες λογισμικού, όπου αυτές μπορούν και επιδρούν. Δείτε:

Μετάφραση από το άρθρο στα αγγλικά του rda
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.