Εβδομαδιαίο χρονικό 2017 – εβδομάδα 23

Cauldron

Η Cauldron είναι πια σε πάγωμα κυκλοφορίας, και κατασκευάστηκαν τα νέα ISO. Οι δοκιμές δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, υπήρξε ένα προβληματάκι με την αρχική εκκίνηση των εφαρμογών στο Plasma live και προκαλούσε ακόμα και κολλήματα, αλλά είναι υπό ανάλυση και θα πρέπει να αποκατασταθεί συντόμως.

Όσον αφορά τις ενημερώσεις, είχαμε κυρίως διορθωτικά σφαλμάτων, ορίστε τα κυριότερα:

 • sugar desktop
 • kodi
 • qemu
 • perl

Όλα τα εργαλεία Mageia: urpmi, rpmdrake και το κέντρο ελέγχου, ενημερωθήκαν για την διόρθωση ελλειπουσών μεταφράσεων.

Και είχαμε μερικές ενημερώσεις εκδόσεων, με τις σημαντικότερες να είναι:

 • packagekit 1.1.6
 • kernel 4.9.31
 • ffmpeg 3.3.2
 • mesa 17.1.2

Mageia 5

Και στην Mageia 5 είχαμε ενημερώσεις αυτήν την εβδομάδα, ορίστε μια επιλογή των σημαντικότερων:

 • sympa 6.1.25 – bugfix updates
 • puppet 3.6.2-3.1 – CVE fix
 • nss 3.28.5 – CVE fix
 • ansible 2.3.1.0-2 – multiple CVE fixes
 • dropbear 2014.66-1.3 CVE fixes

 

Μετάφραση από το άρθρο του Donald Stewart
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.